Muudatused paljulapseliste perede kodutoetuse tingimustes

09.07.2008

Vastavalt 08.07.2008 majandus – ja kommunikatsiooniministri 08.07.2008.a. käskkirjale nr 250 on tehtud muudatused paljulapseliste peredele mõeldud kodutoetuse juhendisse.

Sisulisemad muudatused on järgmised:

1.    Leibkonnaliikmete loetellu lisandus ka võõrasvanem.
2.    Eluasemelaenuks  krediidiasutuste laenude kõrval loetakse ka Sihtasutuse Tallinna Eluasemefondi ja Sihtasutuse Tartu Eluasemefondi poolt väljastatud eluasemelaene.
3.    Omaosaluse (10-20%) katmist on võimalik taotleda kohaliku omavalituse eelarvest, kui omavalitsuse volikogu on kehtestanud vastavasisulise omaosaluse katmise korra.
4.    Taotluse lisadokumentidest on kohaliku omavalitsuse soovituskirja esitamine soovituslik.
5.    Eluasemelaenu omafinantseeringu makse tegemiseks toetuse taotlemise korral tuleb esitada krediidiasutuse otsus laenu väljastamise kohta.