Ekspordikindlustus Valgevene suunal lihtsustub

10.06.2004

Tänasest, 10. juunist loobub KredEx Valgevene suunaliste eksporditehingute garanteerimisel senisest akreditiivi või pangagarantii nõudest. KredExi poolt võimaldatav maksimaalne garantiikate eksporditehingutele Valgevenesse on 75% garanteeritava eksporditehingu väärtusest. Garantiiotsuste tegemisel lähtutakse edaspidi välisostja usaldusväärsusest ja krediidivõimelisusest ning eksportija varasematest kogemustest. Tänaseni on KredEx SRÜ riikidest garanteerinud Venemaa ja Ukraina ostjate makseriske. Suurimad kohustused on võetud Saksamaale (22%), Suurbritanniasse (17%) ja Rootsi (15%).  Ukraina ja Venemaa riskid moodustavad hetkel kokku 3% garantiiportfellist. Käesoleva aasta maikuu lõpu seisuga on KredExi ekspordigarantiide portfelli kogumaht ligi 200 mln Eesti krooni. KredEx loob võimalusi ettevõtluse ja ekspordi arenguks Eestis.