Pärnumaa rihib Tallinna ja Tartu kõrval Eesti iduettevõtluse keskuseks

01.02.2023

Startup Estonia ja Pärnu Ettevõtlusinkubaatori eestvedamisel toimus Pärnus kahepäevane startup-kogukonna kohtumine, mis tõi kokku poolsada osalejat erinevatest organisatsioonidest üle Eesti.

Изображение
Startup Estonia meetup
Startup Estonia meetup

Pärnumaa Ettevõtllusinkubaatori juht Kaydi Tomson sõnas, et Pärnus on täna olemas kokkuhoidev startup-ettevõtluskeskkond ja ägedad inimesed, et olla arvestatav partner Tallinna ja Tartu kõrval. “Kogukonna kohtumine Pärnus tõi kokku inimesed üle Eesti, kellest enamus külastas siinset ettevõtlusinkubaatorit, arenduskeskust ja kolledžit esimest korda. Väga motiveeriv oli paljude tagasiside, et ajame siin õiget asja ja et meil on selleks väga inspireeriv keskkond. Samast kohtumisest sündis palju uusi koostöömõtteid, mis on osaliselt juba töös ja varsti ka näha. Puhas rõõm, et Pärnut ei peeta enam ääremaaks ja et siia pole pikk tee tulla,” ütles Tomson.

Kahepäevase kohtumise eesmärgiks oli viia iga-aastane startup-tugiorganisatsioonide kohtumine väljaspoole suuri tõmbekeskuseid, sel korral Pärnusse. Keskseks teemaks oli iduettevõtjate ja tugiorganisatsioonide rahulolu-uuring Startup Estonia tegevustega ning selle tulemuste analüüs. Uuringust selgunud ettevõtluskeskkonna edasiarendamise võimaluste ja kitsaskohtade lahendamise üle toimusid töised arutelud.

Startup Estonia kogukonna arendusjuhi Sandra Saarniidu sõnul on Pärnu ja Pärnumaa potentsiaal iduettevõtluse keskusena täna suures osas veel kasutamata. “Pärnu iduettevõtjate kogukond on väga kokkuhoidev ja ambitsioonikas ning keskendub regiooni arengu edendamisele. Kuna regionaalse arengu toetamine on ka Startup Estonia üks prioriteetidest, tahtsime kuulata kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, kuidas saaksime ka omalt poolt toetada kohaliku kogukonna arengut,” ütles Saarniit ning lisas, et Startup Estonia järgmise viie aasta fookuste hulka kuulub ka kohalike iduettevõtluskogukondade arendamine.

Arengupäevad tõid Pärnusse kaheks päevaks kohaliku kogukonna ning kiirendite, teadusparkide, ülikoolide, inkubaatorite ja iduettevõtete esindajad üle Eesti. Osalejad keskendusid muuhulgas ka sellistele olulistele valdkondadele nagu noorte ettevõtliku mõtteviisi arendamine ja toetamine, regionaalne võrgustumine ning koostöö erinevate tugiorganisatsioonide, ettevõtjate ja investorite vahel.

Pärnu iduettevõtjate kogukonna arengupäevade raames tutvuti Pärnumaa Ettevõtllusinkubaatori tööga ning külastati ka Pärnus tegutseva koostöötamiskohta Forwardspace ja mängustuudiot Gamecan, kes viib läbi uuenduslikku akadeemiat Full Cycle Game Academy mänguarendajatele.      

Fotosid vaata siit: https://bit.ly/40mlbQ4

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.